Webhosting připraven

CZ
Doména i hosting je funkční. Nyní můžete Vaše data nahrát na FTP do předem připraveného adresáře.
SK
Doména aj hosting sú funkčné. V tejto chvíli môžete nahrať Vaše dáta na FTP do dopredu pripraveného adresára.
EN
The domain and hosting are running. Now you can upload your data using FTP into the pre-specified directory.
DE
Domäne und Host Server sind aktiv. Sie können Ihre Daten auf FTP in ein bereits eingerichtetes Adressbuch übertragen.
© GIGASERVER.CZ Webhosting provozovaný společnosti Seonet Multimedia s.r.o.