Grafologie versus identifikace pisatele - WEB Pismoznalec-Samkova 2015

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Grafologie versus identifikace pisatele

Ruční písmoJiž od svého vzniku zajímalo písmo některé zvídavé jedince. Jedny písmo zajímalo z hlediska poznání osobnosti jeho pisatele (dnes se jedná o grafologii), druhé zjišťovali pravost písma (dnes se jedná o identifikaci pisatele, v cizině též nazývané Handwriting Identification). Nezřídka se oba zájmy o písmo spojily. V současné době je mezi oběma obory, ačkoliv je u obou objektem zájmu písmo, velký rozdíl. Při zkoumání ručního písma za účelem identifikace pisatele užívá znalec validované metody, provedené výzkumy potvrdily reliabilitu výsledků.

Podobnost mezi grafologií a identifikací pisatele ručního písma je možné vnímat jako vztah mezi astrologií a astronomií. Je známo, že například Tycho de Brahe, ač byl astronom, sestavoval také astrologické horoskopy a písmoznalci z počátku dělali též grafologické rozbory.

Grafologie je projektivní metoda psychologie a využívá se ke zjištění profilu osobnosti. V psychologii má své místo, a pokud je prováděna odborníkem (nikoliv absolventem několikatýdenního kurzu), získané poznatky je možné dále využít napřÍklad v psychoterapii.

Často se ve své praxi setkávám s odborným posouzením grafologů, kteří se neuměle snaží používat písmoznalecké metody a pojmosloví. Jsem zde nucena poukázat na skutečnost, že výuka písmoznalce trvá několik let. Osobně se na výuce a zácviku nových písmoznalců podílím a vím, jaké nástrahy na ně čekají, co všechno musí zvládnout a jaké množství informací vstřebat, než mohou samostatně vypracovat svůj první znalecký posudek, který si pak u soudu musí obhájit.
Písmoznalectví je multioborová disciplina, v níž se prolíná několik oborů. Písmoznalcem se nikdo nestane po přečtení několika knih o písmu. Kromě teoretických znalostí je nutná intenzivní a dlouhodobá praxe pod vedením zkušeného znalce. Tato metoda výuky zkoumání ručního písma není žádným unikátem České republiky – podobný systém je využíván ve všech forenzních laboratořích po celém světě.

Je nutné si uvědomit, že výsledky vzešlé ze zkoumání ručního písma ovlivňují životy lidí, vztahují se k jejich majetku i osobním svobodám, proto jakýkoliv nezodpovědný přístup laika, který se považuje za znalce, je nebezpečný. Ohrožuje nejen víru v právo a spravedlnost, ale i důvěru ve výsledky zkoumání ručního písma.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky