Domovská stránka - WEB Pismoznalec-Samkova 2015

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Po splnění všech podmínek jsem byla jmenována předsedou Krajského soudu v Plzni znalcem
v oborech písmoznalectví, specializace ruční písmo a kriminalistika, specializace ruční písmo.
Na základě tohoto jsem oprávněna v těchto oborech zpracovávat znalecké posudky.Oba obory mají shodný předmět zkoumání, kterým je zkoumání ručního písma.

Ve znaleckých posudcích lze

  • určit nebo vyloučit pravost podpisu

  • určit nebo vyloučit pravost ručně psaného textu (např. závěť)

  • určit počet pisatelů ručně psaného textu

  • určit, zda více ručně psaných textů psal jeden a týž pisatel

  • za určitých podmínek identifikovat pisatele nepravého podpisuKe zkoumání je nutné doručit

A)  sporný materiál = písemnost, na které se nachází rukopis nebo podpis, u kterého je třeba provést zkoumání,


B) srovnávací materiály = písemnosti, které obsahují rukopis pisatele, který měl rukopis psát, nebo podpisy pisatele, na jehož jméno podpis zní nebo má znít* Svou činností nejsem vázána na region působnosti Krajského soudu v Plzni, kterým jsem byla jmenována soudní znalkyní, a proto mohu vyhotovit znalecký posudek pro každého zadavatele z jakéhokoliv regionu České republiky.
  
* Znalecké zkoumání provádím standardními metodami a postupy, které jsou na úrovni současného vědeckého poznání uvedených oborů a jsou užívány v rámci standardů ENFSI.
        
* Znalecký posudek si může nechat zpracovat úřad i jednotlivec jak pro potřeby státních orgánů a institucí, tak i pro orgány činné v trestním řízení; mohou si jej nechat zpracovat i osoby zúčastěné na soudním řízení, a je možné jej také využít pro účely mimosoudního narovnání či pro ryze soukromé účely.

* Znalecké posudky standardně obsahují názornou obrazovou dokumentaci, která umožní prostředictvím grafického doprovodu pochopit i laikovi verbální popis znaků a orientovat se v posudku.

* Znalecký posudek vypracuji na základě písemné žádosti (objednávky) a po vzájemné dohodě v co možná nejkratší lhůtě.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky