Zkoumání ručního písma - WEB Pismoznalec-Samkova 2015

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zkoumání ručního písma

Ruční písmoPísmoznalectví, specializace ručního písmo i kriminalistika
, specializace ruční písmo jsou forenzní obory a zabývají se zkoumáním ručního písma za účelem individuální idenfikace pisatele.

Vědecký základ zkoumání vychází z historicky prověřených poznatků písmoznalců, které dále zpracovala kriminalistika. Základní premisou písmoznalectví je, že ruční písmo, jako výsledek dynamického stereotypu psaní, je pro danou osobu jedinečné, nezměnitelné a jinou osobou nenapodobitelné. Dynamický písařský stereotyp se v podpisech projevuje určitým shodným vzorcem tvorby. Na základě tohoto je možné současné poznatky kriminalistického a písmoznaleckého zkoumání shrnout takto:


1. Rozdíly znaků v písmu jedné osoby jsou menší, než rozdíly v písmu dvou osob

2. Shody znaků v písmu jedné osoby jsou větší, než shody znaků v písmu dvou osob

3. Po získání ustáleneného rukopisu ho nedokáže osoba, pokud píše dynamickým stereotypem, změnit

4. Dynamický stereotyp psaní je nenapodobitený jinou osobou


Základní pojmy:


Sporný materiál: ručně psaný text nebo podpis, u kterého se má zjistit pravost

Srovnávací materiál: více ručně psaných textů nebo podpisů, které slouží k porovnání se sporným materiálem. Čím více je těchto materiálů k porovnání, tím přesnější může být výsledek zkoumání

Kurzívní písmo:   
                                 


Perličkové písmo:              
  


Hůlkové písmo:                 
    


Rovněž podpisy se dělí do tří základních skupin:

podpisy textového druhu:      


podpisy nacvičeného druhu:  parafy:                                           Výsledky zkoumání:

Obory zabývající se zkoumáním ručního písma
a identifikací pisatele pracují se škálou závěrů v kladné a záporné rovině. Každá tato rovina umožňuje stanovení kategorického závěru, závěru ve stupni vysoké pravděpodobnosti, střední nebo nízké pravděpodobnosti.

Znalec jmenovaný ve shora uvedených oborech nikdy nestanovuje závěr zkoumání v %. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky