Biografie - WEB Pismoznalec-Samkova 2015

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Biografie

Kvalifikační předpoklady a profesní zkušenosti

2012
Jmenování znalcem pro obory Písmoznalectví a Kriminalistika, oba se specializací ruční písmo

2011

Zkouška na Ministerstvu spravedlnosti ČR spočívající ve vypracování a obhájení zkušebního znaleckého posudku před poradním sborem ministra spravedlnosti pro otázky písmoznalectví

2006

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - kvalifikační kurz kriminalistických expertů

2005 - 2007

Zácvik pod vedením zkušeného znalce v oboru Kriminalistika, specializace ruční písmo.

Získání oprávnění k samostatné znalecké činnosti v rámci znaleckého pracoviště - Odbor kriminalistické techniky a expertiz, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň

1995 - 1996

Základy písmoznalectví u zkušeného znalceVědecko-kvalifikační práce

Samková, J., Vliv vzdělání na vybrané znaky rukopisu. Policejní akademie ČR. 2002.
(zkoumání rukopisů 60 pisatelů)

Samková, J., Znaky rukopisu psaného dominantní a nedominantní rukou. Akadémia policajného zboru v Bratislave. 2010.

(výzkum proveden na rukopisech dominantní a nedominantní ruky 70 pisatelů)

Samková, J., Písmoznalecký posudek jako důkaz. Akadémia policajného sboru v Bratislave. 2011.
(studie - rozbor meritorních rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení v souvislosti se stupněm pravděpodobnostního závěru písmoznaleckého zkoumání)Přednášky a prezentace pro orgány činné v trestním řízení:

Zajišťování sporných a srovnávacích materiálů
Interpretace pravěpodobnostních závěrů písmoznaleckých posudků

www.bezpecnykraj.cz/identifikace-osob-podle-rucniho-pisma.aspxČlenství v odborných sdruženích:

Společnost pro písmoznalectví  (www.pismoznalectvi.org)
Společnost pro kriminalistiku   


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky