Odpovědi na často kladené otázky - WEB Pismoznalec-Samkova 2015

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odpovědi na často kladené otázky

Ruční písmo


Můžete mi zpracovat znalecký posudek a co potřebuji?

Zpracovat znalecké posudky mohu pro kohokoliv a nejsem vázána působností příslušného krajského soudu.
Vhodná je prvotní konzultace prostřednictvím e-mailu ja-sa@raz-dva.cz nebo na telefonním čísle 603 576 583. Pokud se domluvíme, je možná osobní schůzka v Plzni. V prvotní konzultaci je nutné upřesnit předmět zkoumání a navrhnu možné srovnávací materiály, které mohou být ke zkoumání využity, a dále termín zpracování posudku a způsob předání sporných a srovnávacích materiálů.
Po prostudování sporného materiálu mohu stanovit předběžnou cenu znaleckého posudku, která se odvíjí od vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.
Znalecký posudek zpracovávám v co možná nejkratší lhůtě.


Lze zkoumat kopie?

Zkoumání elektrografických kopií (z kopírky) lze, ale jedná se o krajní řešení. Zkoumání těchto kopií omezuje znalce a nelze zpravidla zkoumat písmo v takovém rozsahu, jako je tomu při zkoumání originálů. Pokud listina existuje v originále, je vhodnější zkoumat tento originál. Pak mnohdy postačí Vaše předjednání písmoznaleckého zkoumání u držitele originálu listiny.

 
Mám originál, ale nechci ho dát z ruky, odzkoumáte kopii?

Pokud máte k dispozici originál a z nějakého důvodu jej nechcete dát z ruky, není zkoumání kopie na místě. Písmoznalecké zkoumání se provádí nedestruktivními metodami, žádná listina se u mne nemůže ztratit. Pokud nemáte ke mně důvěru, obraťte se na jiného znalce.


Jak se stát písmoznalcem?

1. Je nutné několikaleté zaškolení pod vedením zkušeného znalce (asi 2 roky) a následná praxe v oboru ( 5 let)
2. Složení zkoušky před poradním sborem ministra spravedlnosti pro otázky písmoznalectví
3. Na jmenování znalcem není právní nárok

Žádné veřejné kurzy písmoznalectví se nepořádají. Kromě teoretických znalostí potřebujete absolvovat i několikaletý odborný zácvik a praxi pod odborným vedením zkušeného znalce. Výuka spočívá v předávání zkušeností novému adeptovi. Prosím nepředstavujte si jako pouhé nastudování dostupné literatury a schůzky v řádu 2 hodin jednou za měsíc - jedná se o intenzivní práci, kdy adept musí pojmout řadu nových znalostí a dovedností a je třeba jeho aktivní spolupráce a snaha se něco naučit.

Ačkoliv píšeme všichni, nemůže se stát každý písmoznalcem. Kromě zájmu je zapotřebí i jistá dávka talentu - zda má zájemce o písmoznalectví talent, se ukáže u někoho
ihned, u dalších až po nějaké době. Je to jako v hudbě: je mnoho žáků, kteří se dlouho učí hře na klavír, ale pouze někteří z nich se nakonec stanou virtuozem...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky